Mokobody
Na kształt świątyni Opatrzności

Autorka: Zuzanna Grabska
Magnat sprowadził więc do swoich włości słynnego architekta i polecił mu postawić kościół według zarzuconego właśnie projektu. I stanęła w Mokobodach świątynia Opatrzności, tyle że na potrzeby maleńkiego miasteczka (teraz wieś gminna) budowlę zmniejszono czterokrotnie.
fot: Zuzanna Grabska
Mokobody. Na kształt świątyni Opatrzności
Kościół nosi teraz wezwanie świętej Jadwigi, tak jak poprzedzająca go drewniana świątynia. W nawie bocznej znajduje uznany za cudowny XVII-wieczny obraz Matki Boskiej Budzieszyńskiej, przeniesiony tu z kościoła w pobliskiej wsi.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Już dwa dni po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja 1791, Sejm Czteroletni podjął uchwałę o wzniesieniu świątyni Opatrzności Bożej. Miał to być wyraz dziękczynienia za uchwalenie Konstytucji, która była ważnym krokiem ku naprawie Rzeczypospolitej. 

Król Stanisław August Poniatowski wskazał lokalizację na terenie obecnego Ogrodu Botanicznego w warszawskich Łazienkach. Projekt i budowę powierzono znanemu ówczesnemu architektowi Jakubowi Kubickiemu, który wygrał rozpisany w tym celu konkurs. Sam król rozpoczął budowę, do dziś zachowała się kielnia, którą symbolicznie zainaugurował prace. I resztki fundamentów. W 1795 roku, po trzecim rozbiorze nastąpił ostateczny koniec Rzeczypospolitej. Zaborcy wstrzymali budowę.

Tylko jedna czwarta

Tymczasem w miejscowości Mokobody na Ziemi Drohickiej, w posiadłości Jana Onufrego Ossolińskiego, patrioty i posła na Sejm Czteroletni, spalił się drewniany, ufundowany przez jego ojca, Aleksandra,  kościół pod wezwaniem św. Jadwigi. Magnat sprowadził więc do swoich włości słynnego architekta i polecił mu postawić kościół według zarzuconego właśnie projektu. I stanęła w Mokobodach świątynia Opatrzności, tyle że na potrzeby maleńkiego miasteczka (teraz wieś gminna) budowlę zmniejszono czterokrotnie. Prace budowlane trwały bardzo długo, kościół konsekrowano ostatecznie w 1837 roku.

Jedna z ciekawszych budowli

Kościół w Mokobodach zbudowano w modnym wtedy stylu klasycystycznym. Postawiono go na planie kwadratu z wpisanym weń krzyżem greckim oraz dwoma ryzalitami na osi. Nawę główną przykrywają dwie kopuły ustawione jedna nad drugą. Fasadę stanowi monumentalny portyk. To jedna z ciekawszych klasycystycznych budowli sakralnych w Polsce.

Cudowny wizerunek

Kościół nosi teraz wezwanie świętej Jadwigi, tak jak poprzedzająca go drewniana świątynia. W nawie bocznej znajduje uznany za cudowny XVII-wieczny obraz Matki Boskiej Budzieszyńskiej, przeniesiony tu z kościoła w pobliskiej wsi. Do najcenniejszych dzieł sztuki zgromadzonych w świątyni należą obrazy „Chrystus Nauczający” z końca XVIII wieku, którego autorstwo przypisuje się Franciszkowi Smuglewiczowi oraz „Hołd Pasterzy” z XIX wieku, autorstwa Piotra le Bruna. Można tu też zobaczyć model kościoła wykonany w 1793 roku przez samego Jakuba Kubickiego.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij