Orawskie Podzamcze
Orawski Zamek na wysokiej skale

Najstarszą częścią Zamku Orawskiego jest zamek górny. Niżej jest zamek średni z wieżą czworokątną a najniżej zamek dolny z pałacem rodziny Thurzonów i barokowym kościołem. Są przewodnicy miejscowi mówiący po polsku.
fot: Waldemar Rusek
Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
Ze statystyk ciekawe może być że w zamku są 754 schody, 155 pokoi a muzeum odwiedza rocznie blisko 200 tys. osób.
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
 • Orawskie Podzamcze. Orawski Zamek na wysokiej skale
Uwaga! Materiał został zamieszczony w naszym portalu już ponad rok temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Zamek Orawski (Oravský hrad) znajduje się na Słowacji w miejscowości Orawskie Podzamcze (Oravský Podzámok).

Orawskie Podzamcze jest miejscowością liczącą około 1300 mieszkańców i znajduje się w północnej Słowacji, na prawym brzegu rzeki Orawy. Zamek jest wielopoziomową budowlą na skalistym wzgórzu. Pierwotnie budowany był w stylu romańskim i gotyckim a potem został przebudowany w stylach renesansowym i neogotyckim. Troszkę go też unowocześniono.

Graniczna strażnica

Jako pierwsza na wzgórzu stanęła drewniana fortyfikacja zbudowana w roku 1241 po inwazji Mongołów. W jej miejsce postawiono Zamek Orawski. Zamek powstał w celu ochrony granicy wschodniej Królestwa Węgier przed najazdami tatarskimi i do zabezpieczenia ważnego szlaku handlowego z Węgier do Polski.

Pierwsza pisana wzmianka o zamku pochodzi z roku 1267. Wtedy przejął go król węgierski Bela IV od właściciela imieniem Mika w zamian za inny majątek. Później warownia przechodziła z rąk do rąk. W roku 1474 król Węgier Meciej Korwin kupił Zamek Orawski od Piotra Komorowskiego za 8 tys. sztuk złota. Zapoczątkowało to okres odbudowy i rozbudowy. W roku 1540 kasztelan Jan z Dubovca rozpoczął szeroko zakrojoną modernizację, zwłaszcza jego fortyfikacji. W roku 1556 zamek wraz z dobrami ziemskimi nabył Franciszek Thurzo, który zaczął przebudowę zamku, a jednocześnie ekstensywnie kolonizował słabo zaludnione obszary Górnej Orawy.

Dziedzina Thurzonów

W roku 1605 armia hrabiego Stefana Bocskaya podczas antyhabsburskiego powstania oblegała zamek, ale go nie zdobyła. W roku 1606 Jerzy Turzo otrzymał od Habsburgów za lojalność tytuł hrabiego oraz na własność Zamek Orawski i należące do niego dobra ziemskie.

W roku 1626 po śmierci Elżbiety Thurzo spadkobiercy rodu Thurzo spotkali się na zamku Lietava. Na potrzeby administracji majatku utworzono Orawski Komposesorat*, kierowany przez dyrektora, który miał władzę właściciela, ale dochodami dzielił się z innymi akcjonariuszami. Pierwszym dyrektorem został Hrabia Gašpar Illésházy.


* Komposesoratami (komposesorát) nazywano w dawnych Węgrzech większe i mniejsze posiadłości ziemskie stanowiące współwłasność kilku osób a zarządzane były przez jednego współwłaściciela lub osobno wyznaczonego dyrektora. Na ziemiach słowackich największy był Komposesorat Orawski obejmujący pierwotnie całą Orawę z Tatrami orawskimi.
Komposesorat Orawski (OK) powstał w 1626 jako wspólny majątek odziedziczony przez 7 córek Jerzego Thurzona, a zarządzany przez kolejnych dyrektorów. Po zniesieniu poddaństwa chłopów na Węgrzech w 1848, O.K. został znacznie pomniejszony, ale obejmował nadal blisko 33 000 ha, w tym ponad 28 000 ha lasów, a zarząd tych dóbr mieścił się w Podzamczu Orawskim. Cały OK wraz z lasami i halami w Tatrach Orawskich został przejęty przez państwo w roku 1946.

Czytaj dalej - strony: 1 2

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij