Rabka Zdrój
Stary modrzewiowy kościół, dziś muzeum

Ten modrzewiowy kościółek została zbudowany w latach 1600-06. Do 1908 roku, zanim nie wybudowano nowej, był świątynią parafialną. To jeden z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w regionie. Dziś mieści się w nim Muzeum Etnograficzne im. Władysława Orkana.
fot: Barbara Górecka
Rabka Zdrój. Stary modrzewiowy kościół, dziś muzeum
Jest to budowla orientowana, zrębowa a ściany ma obite gontem. Zrąb ścian wzniesiony z grubych płazów modrzewiowych, stoi na kamiennych fundamentach.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Pierwszy drewniany kościółek w miejscowości nazwanej wkrótce Rabka zbudował w latach 1557-65 Wawrzyniec Spytko Jordan, założyciel pobliskiego Jordanowa. Świątynię zabrała jednak woda podczas ogromnej powodzi, kiedy to wylała rzeka Raba. Została odbudowana w latach 1600-06.

Ten modrzewiowy kościółek stoi do dziś. Do 1908 roku, zanim nie wybudowano nowej, był świątynią parafialną. To jeden z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w regionie.

Cenny zabytek

Jest to budowla orientowana, zrębowa a ściany ma obite gontem. Zrąb ścian wzniesiony z grubych płazów modrzewiowych, stoi na kamiennych fundamentach. W XVIII wieku dobudowano do niego masywną izbicową dzwonnicę konstrukcji słupowej. Wieża zwieńczona jest gontowym hełmem z latarnią. Znajduje się w niej dzwon z 1558 roku, pochodzący z pierwszego kościoła. Jest tu też wieżyczka z sygnaturką. Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym jednokalenicowym dachem.  We wnętrzu sklepienie kolebkowe i chór muzyczny. Polichromię o motywach ornamentalnych i figuralnych wykonał w 1802 roku proboszcz i malarz, ksiądz Andrzej Antałkiewicz. Na sklepieniu prezbiterium przedstawił patronkę kościoła św. Marię Magdalenę. Na sklepieniu nawy jest scena Koronacji Matki Bożej przez Trójcę Świętą. Zachowały się też fragmenty starszej polichromii, bo z 1628 roku.

Barokowe wnętrze

Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII i XIX wieku. Najcenniejsze są neobarokowy ołtarz główny, dziewiętnastowieczna ambona, rokokowe ołtarze boczne, oraz osiemnastowieczny chór muzyczny i prospekt organowy z 1778 roku. Klawiatura liczy 750 piszczałek metalowych i drewnianych. Rokokowe organy i chór muzyczny stanowią kompozycyjną całość wraz ze zdobiącymi je ornamentami i rzeźbami. Wykonawca organów i chóru jest nieznany. W 1978 roku, w dwusetną rocznicę zbudowania organów, odbył się koncert w wykonaniu Capella Cracoviensis. Organy były już po kapitalnym i bardzo kosztownym remoncie. Ołtarz główny zdobiony jest polichromowanymi figurami świętych. Jest tu obraz Świętej Trójcy adorowanej przez św. Dominika i św. Franciszka. Ołtarz pochodzi z drugiej połowy XIX wieku i jest wzorowany na baroku. W ołtarzu po stronie północnej umieszczono szesnastowieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Kiedyś stanowił on część tryptyku.

Wokół świątyni

Na zewnętrznej ścianie prezbiterium umieszczono współczesne rzeźby przedstawiające św. Wojciecha, św. Wendelina oraz Chrystusa Dobrego Pasterza, przedstawionego z rysami papieża Jana Pawła II. Kościół jest otoczony kamiennym murem z gontowym daszkiem. W murze umieszczono stacje Drogi Krzyżowej. Jest ich 14, a pochodzą z 1744 roku. Na terenie przykościelnym znajduje się kilka nagrobków z dawnego cmentarza – rodzin Zubrzyckich i Borowskich. Stoi też współczesna rzeźba przedstawiająca patrona rabczańskiego muzeum, piewcę Gorców – Władysława Orkana. Przy wejściu do kościoła znajduje się kamienna kropielnica z piaskowca z 1839 roku.

Warto wiedzieć

* Wokół kościoła jest zabytkowy zespół 15 drzew: lip i dębów. Zasadził je w 1637 roku ówczesny proboszcz parafii rabczańskiej Grzegorz Hortowicz.
* W 1936 roku, w kościółku oficjalnie otwarto Muzeum Etnograficzne im. Władysława Orkana.

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!