Uście Gorlickie
Tu leżą najsłynniejsi Łemkowie

Tu pochowani są Samuel i Paraskewa Kryniccy. Ich kamienny nagrobek opatrzony jest wspólnym zdjęciem. Reprodukcja tej fotografii ilustruje większość wydawnictw dotyczących historii i kultury Łemków, zarówno dawnych, jak i współczesnych.
fot: Barbara Górecka
Uście Gorlickie. Tu leżą najsłynniejsi Łemkowie
Warto spojrzeć na kapliczkę cmentarną. Zbudowano ją w XIX wieku. Jest to niewielka, jednoprzestrzenna kapliczka konstrukcji zrębowej. Nad drzwiami zobaczymy napis – 1876 rok.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Cmentarz w gminnej wsi Uście Gorlickie niewiele się różni od innych łemkowskich cmentarzy w okolicy – wśród wielu nowych jest kilkanaście starych nagrobków. Położony jest na skraju wsi, przy drodze do Ropy i zalewu Klimkówka. 

Warto spojrzeć na kapliczkę cmentarną. Zbudowano ją w XIX wieku. Jest to niewielka, jednoprzestrzenna kapliczka konstrukcji zrębowej. Zamknięta jest trójbocznie. Ściany ma oszalowane deskami, dach  dwuspadowy, kryty blachą. Na kalenicy jest baniasta wieżyczka z łemkowskim krzyżem. Nad drzwiami zobaczymy napis – 1876 rok. Być może jest to data budowy. We wnętrzu nakrytym płaskim stropem nie ma wyposażenia. Obecnie kaplica nie jest użytkowana.

Z cmentarzem parafialnym sąsiaduje cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Oznaczono go numerem 57, a jest jednym z ponad czterystu cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Zaprojektował go Dušan Jurkovič. Cmentarz wojenny ma kształt prostokąta i otoczony jest kamiennym murem. Przy wejściu znajduje się pomnik stanowiący część ogrodzenia, w głębi drugi. Była na nim tablica z inskrypcją, ale jest ona nieczytelna.

Pochowano tu w dwóch grobach zbiorowych, 46 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 13 żołnierzy armii rosyjskiej. Jest też 45 grobów pojedynczych. Na charakterystycznych drewnianych krzyżach przykrytych blaszanymi daszkami nie ma tabliczek z nazwiskami. Nie odtworzono ich podczas renowacji cmentarza, mimo że większość ich jest znana.


Najsłynniejsi Łemkowie

 

Na cmentarzu w Uściu Gorlickim leżą pochowani Samuel (zm.1909) i Paraskewa (zm. 1910) Kryniccy. Ich kamienny nagrobek opatrzony jest wspólnym zdjęciem. Reprodukcja tej fotografii ilustruje większość wydawnictw dotyczących historii i kultury Łemków, zarówno dawnych, jak i współczesnych. (przypis redakcji, fot. ARO)

 

 

 

 

Poczytaj więcej o okolicy:

Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij