Nieszawa
Co zobaczyć w miasteczku nad Wisłą

Miasto ma ciekawą historię i sporo zabytków. Najważniejszym jest gotycki kościół farny z 1428 roku, ale też fajne muzeum Władysława Noakowskiego. Dużą atrakcję stanowi prom łączący brzegi Wisły.
fot: Barbara Górecka
Nieszawa. Co zobaczyć w miasteczku nad Wisłą
Obecny prom o napędzie boczno-kołowym jest jedyną taką pływającą jednostką w Polsce.
To już 10 lat! Materiał został zamieszczony w naszym portalu ponad dekadę temu.
A świat się zmienia… Niektóre informacje praktyczne mogą okazać się nieaktualne!

Z Ciechocinka (to dla kuracjuszy) do pobliskiego miasteczka Nieszawa można dojść pieszo lub dojechać autobusem. Warto, bo miasto ma ciekawą historię i sporo zabytków.

Jednym z nich jest gotycki kościół farny z 1428 roku (piszę o nim w odrębnym artykule). Jest tu też fajne muzeum Władysława Noakowskiego. Dużą atrakcję stanowi prom łączący brzegi Wisły.

Nieszawskie pomniki

W Nieszawie jest kilka pomników: Józefa Piłsudskiego, Chrystusa Króla, św. Wojciecha, pojednania polsko-niemieckiego. Ten ostatni odsłonięty został w 2004 roku. Widnieje na nim napis „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Na elewacji ratusza są wmurowane tablice pamiątkowe poświęcone honorowym obywatelom miasta: Józefowi Piłsudskiemu i Janowi Pawłowi II.

Promem przez Wisłę

Prom przewozi ludzi i samochody poza sezonem zimowym. Przed I wojną światową przeprawa prowadzona była drewnianymi łódkami lub różnej wielkości promami. W targowe dni ruch był olbrzymi, w związku z komorą celną. By transport odbywał się sprawniej, sprowadzano w te dni statki parowe z Włocławka. Po odzyskaniu niepodległości komora celna przestała istnieć, więc i potrzeba przeprawy przez Wisłę w tym miejscu zmalała. W 1933 roku władze miasta kupiły prom transportowy, metalowy i łódź motorową. Początkowo prom kursował od Przepustu do Lipna. Po jakimś czasie przesunięto go bliżej centrum miasta i jest tu do dzisiaj. Po II wojnie stary prom zezłomowano, a Żegluga Rzeczna wypożyczała na sezon prom „Wodnik”. Pływał on do 1970 roku. W kolejnych latach pływał nieduży prom z przyczepioną do boku motorówką. Obecny prom o napędzie boczno-kołowym jest jedyną taką pływającą jednostką w Polsce.

Muzeum biograficzne

Ciekawe jest Muzeum im. Stanisława Noakowskiego. Stanisław Noakowski urodził się w 1867 roku w Nieszawie. Był architektem, malarzem, rysownikiem i historykiem sztuki. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Jego ojciec był rejentem okręgowym. Muzeum powstało staraniem ks. Wacława Kneblewskiego w 1934 roku, na plebanii. Tam urodził się artysta. Wybuch II wojny światowej przyniósł kres działalności muzeum. Pod koniec XX wieku powrócono do tematu. Na jednej z pierzei rynku, w dziewiętnastowiecznym parterowym dworku z dużą mansardą zwieńczoną trójkątnym tympanonem, reaktywowano w 1983 r. muzeum. Tu mieszkała rodzina Noakowskich od 1868 roku. Na stałej ekspozycji są rysunki artysty i różne pamiątki. Noakowski tworzył akwarele z motywami architektonicznymi, będące wariacjami na temat dawnej architektury polskiej, rosyjskiej, starożytnej i nowożytnej. Jest też stała wystawa poświęcona pierwszemu nauczycielowi rysunku, Ludwikowi Bouchardowi. Ogółem na wystawach prezentowanych jest 55 eksponatów. W muzeum gromadzone są również materiały archiwalne związane z historią miasta, organizowane są wystawy czasowe.

Poczytaj więcej o okolicy:

 
Dodaj komentarz
(Dozwolone typy plików: jpg, gif, png, maksymalny waga pliku: 4MB.)
(wymagany, niepublikowany)
Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!
Zamknij