Wyszukiwna fraza: Kuneticka Góra

To popularna „Kuňka”, jak miejscowi nazywają zamek Kuneticka Góra w Kotlinie Pardubickiej na wschodnioczeskim Połabiu. W przeszłości był to jeden z największych zamków czeskich, dziś częściowo w ruinie. To tu kręcono w latach 70. XX w. czechosłowacki serial „Arabela”.

Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!