Wyszukiwna fraza: Arpa

To niewielki, ale jeden z najważniejszych kompleksów klasztornych Armenii. Odegrał on znaczną rolę w jej dziejach, kulturze oraz religii i duchowości. A współcześnie jest niezwykłym przykładem odbudowy i rewaloryzacji zabytku.

W czasach radzieckich uzdrowisko uważane za najważniejsze w Armenii, przeżywało okres popularności i rozkwitu. Ale wraz z załamaniem się komunistycznego imperium, dotknął je kryzys, którego ślady widoczne są w wielu miejscach,

Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!