Wyszukiwna fraza: Dolina Łopacińskiego

Z Wysowej do Hańczowej w Beskidzie Niskim prowadzi szlak edukacyjny wyposażony w plansze przedstawiające żyjące na tym terenie ptaki, zwierzęta i rośliny. Są tu też wiaty z miejscami na ognisko. Ścieżka ma 3 kilometry i 12 tablic.

W latach trzydziestych XX wieku było tu gospodarstwo „agroturystyczne” wytwarzające a zarazem przetwarzające produkty rolne. Miało własne hodowlane stawy pstrąga, hodowlę bydła i trzody, konie, owce, drób...

Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!