Wyszukiwna fraza: Osława

W listopadzie 1822 roku z niewiadomych przyczyn znów wybuchł pożar. Zniszczył całkowicie wiązania dachowe klasztoru i kościoła. Siedem lat później majątek klasztoru przeszedł na skarb państwa. Przez 135 lat budowla niszczała...

Należała do greckokatolickich Łemków. Po powojennych wysiedleniach w ramach akcji Wisła w latach 1947 cerkiew zagospodarowali polscy osadnicy – rzymscy katolicy. Potem przekazano ją prawosławnym.

Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!