Wyszukiwna fraza: St. Gallen

Katedra ma wystawną dekorację rokokową, ale nagromadzenie elementów nie powoduje zamętu. Panuje wyjątkowa, niczym niezakłócona harmonia. Każdy obraz, ornament, rzeźba mają tu nieprzypadkowe miejsce.

Szczególnym osiągnięciem opactwa Sankt Gallen było szkolnictwo i założenie biblioteki. To tutaj upowszechniano wiedzę a w klasztornym skryptorium pisano, kopiowano i iluminowano średniowieczne dzieła.

Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!