Wyszukiwna fraza: Luksemburg

Luksemburg to także siedziba kilku instytucji Unii Europejskiej. Tu znajduje się m.in. Trybunał Europejski. W 1994 roku starówkę Luksemburga wpisano na listę UNESCO.

Katedrę postawili w latach 1613-21 jezuici jako kościół dla prowadzonej przez nich od 1603 roku szkoły. Jest w stylu późnogotyckim, ale posiada też elementy holenderskiego renesansu i wczesnego baroku.

Jednym najciekawszych zbytków Luksemburga jest Pałac Wielkiego Księcia (Palais Grand-Ducal). Został on zbudowany w XVI wieku i później był wielokrotnie rozbudowywany. Ma bardzo ciekawą architekturę w stylu mauretańskim.

Obok fontanny stoi neoklasyczny, niewysoki, bo dwukondygnacyjny, budynek „Hotel de Ville”. Przed nim na postumentach znajduje się para miedzianych lwów. Ten budynek to ratusz. Zupełnie on inny od ratuszy, jakie się ogląda w różnych miastach.

Cały system obronny składał się z trzech pierścieni murów, 24 fortów i 16 bastionów. 23 kilometry wydrążonych tuneli i galerii. Niektóre z nich schodziły pod ziemię na głębokość 46 metrów. To, co zostało do dziś, wpisano na listę UNESCO.

Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!